Lees het laatste nieuws van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura en andere relevante verenigingen, bonden en organisaties

Nieuws

Van onze voorzitter

18 september 2015

Logo Champion Show

Geachte leden,

Als ik dit schrijf, is het fokseizoen grotendeels ten einde en vinden de eerste jongdierenkeuringen weer plaats. Komend jaar willen we die als Avicultura weer gaan opstarten, hopelijk samen met onze vrienden van de EZHSV.

Dhr. Pieter Jansma is bereid gevonden om de website van Avi te updaten en dat met regelmaat te blijven doen. Nieuws over alles wat met Avicultura te maken heeft, gaan we op de site plaatsen, zodat u altijd op de hoogte bent. U bent welkom om dit nieuws aan te leveren. Alles wat van belang kan zijn voor onze leden, maar ook voor de bezoekers, is welkom. Nieuws over shows, leuke links, successen op shows van onze leden en natuurlijk de Champion Show als ons gezamenlijke project.

Over dat laatste kan ik u melden dat we volop bezig zijn met de voorbereidingen. We werken dit jaar aan een structuur waarin we ook voor de toekomst, de show op zowel financieel als organisatorisch gebied kunnen waarborgen. Dit gebeurt vooral achter de schermen. Op de showvloer zelf is nog veel menskracht nodig en ik doe een oproep aan u allen om uw steentje naar vermogen bij te dragen.

Op de enquête welke aan u allen is toegestuurd, is door verrassend veel leden gereageerd. De uitkomst moeten we nog in kaart brengen, maar zal zeker resulteren in een helderder beeld van onze vereniging en wellicht leiden tot een wat actievere beleving van het lidmaatschap van onze koninklijke vereniging.

Ik wens u allen alvast een mooi en succesvol showseizoen toe.

Uw voorzitter, Han Voerman

Meer dan 7000 dieren op de Champion Show

7 januari 2013

Logo Champion Show

Na het sluiten van de inschrijving en het verwerken van de inschrijfbladen, onderstaand overzicht van de ingeschreven dieren per diergroep (afgerond):

  • Sierduiven: 2300
  • Hoenders, dwerghoenders en sier- en watervogels: 1200
  • Konijnen, cavia's en kleine knagers: 3500

Het inkooien van de dieren is op woensdag 16 januari a.s. vanaf 18:00 uur; de keuring begint op donderdag 17 januari a.s. vanaf 8:00 uur. De openingstijden zijn:

  • Donderdag 17 januari a.s.: 9:00 tot 20:00 uur
  • Vrijdag 18 januari a.s.: 9:00 tot 22:00 uur
  • Zaterdag 19 januari a.s.: 8:00 tot 16:00 uur

We hopen u te ontmoeten op deze prachtige kleindierenmanifestatie!

Lidmaatschap Avicultura

10 december

De contributie van € 12,- voor het verenigingsjaar 2013 kunt u voldoen op girorekening 24344 o.v.v. 'Contributie 2013', t.n.v. KNV Avicultura te Den Haag.

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag krijgt u per omgaande het bewijs van lidmaatschap (tevens toegangsbewijs voor de Champion Show) toegestuurd.

Inschrijvingen Champion Show begonnen

1 december 2012

Logo Champion Show

Het vraagprogramma (inclusief het online-inschrijfformulier) van de nationale Champion Show op 17, 18 en 19 januari 2013 te Nieuwegein staat online. Het opgeven van dieren kan dus beginnen. De inschrijving sluit op 18 december 2012.

Champion Show

1 augustus 2012

De aankomende Champion Show wordt gehouden op 17, 18 en 19 januari 2013.

Inkooien: 16 januari.
Keuring: 17 januari.
Tentoonstelling: 18 en 19 januari.
Bezoekdagen: 17, 18 en 19 januari.

Onderscheiding Kor Moree

18 juni 2012

Erespeld Kor Moree

Op 9 juni 2012 tijdens de algemene ledenvergadering van de NBS kreeg Kor Moree, scheidend voorzitter van de Champion Show, de NBS-erespeld van NBS-voorzitter Thom Laming vanwege zijn vele organisatorische verdiensten.

Ook op de algemene ledenvergadering van de KLN, gehouden op 16 juni 2012, kreeg Kor Moree een onderscheiding voor zijn bewezen diensten.